Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska

Provoz organizace pro podporu pozice odborů.