Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Hybernská 1006/18, Praha-Nové Město