ŽS speciální Praha, Starostrašnická

Speciální základní škola pro žáky s kombinovaným postižením.

Starostrašnická 120/45, Praha-Strašnice