Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.

Činnost ČSRB je založena na aktivním vyhledávání možností spolupráce s vládními i nevládními institucemi, vysokými školami, nadacemi, výzkumnými pracovišti a to včetně zahraničních, zabývajících se problematikou bydlení. Záměrem činnosti je soustředění se a uplatnění na trhu s byty s cílem dlouhodobé vyváženosti nabídky a poptávky po bytech ve vazbě na ekonomický, sociální a demografický vývoj.