Remedium Praha občanské sdružení

Poskytování prostoru seniorům pro vzájemné setkávání, duševní a tělesné aktivity.