Pravoslavná církevní obec v Sokolově

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.
Komenského (chrám nejsvětější Trojice), Sokolov-Sokolov