Pražská pravoslavná eparchie

Sdružování jednotlivých obcí v lokalitě a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.