Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Sdružování jednotlivých sborů a na společných vzdělávacích konferencích posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.