SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Praze - Březiněvsi

Provádění záchranných a hasebních prací. Nabídka hasičského a zdravotního zajištění společenských akcí.