Spolek posluchačů architektury

Sdružování studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Thákurova 2700/9 (A 1419 - budova A), Praha-Dejvice