Katastrální pracoviště Praha

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru.

Pod sídlištěm 1800/9, Praha-Kobylisy