Farnost Evangelické církve metodistické v Praze 10 - Strašnice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.