Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí.