Bejt Praha

Nabídka vzdělávacích, kulturních a náboženských programů pro Židy. Programy jsou vedeny v češtině, angličtině a hebrejštině. Pořádáme koncerty.