Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Sdružení fyzických a právnických osob, které provozují podnikatelskou nebo dodavatelskou činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů.