Prázdninová škola Lipnice

Pořádáme vícedenní kurzy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Zaměřujeme se na hlubší sebepoznávání a iniciaci k seberozvoji.