Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Kříže Praha - Nové Město

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.