Arcibiskupství pražské

Sdružování jednotlivých farností, posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi a pořádání vzdělávacích konferencí.