Evangelická církev metodistická

Sdružování farností a pořádání společných konferencí.