Starokatolická církev v ČR

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Na bateriích 93/27, Praha-Břevnov