Česká plemenářská inspekce

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.