Hasičská stanice-2 (Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy)

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Heyrovského náměstí 1987/1, Praha-Břevnov