Hasičská stanice-10 (Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy)

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

K Radonicům 305/14, Praha-Satalice