Oikumene - Akademická YMCA

Sdružení chce přispívat k myšlenkové a mravní obnově a k vytváření pravdivých a nosných postojů ke společenské problematice.

Na poříčí 1041/12 (3.patro, místnost 308), Praha-Nové Město