Ministerstvo dopravy

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 (přízemí, dv.č. 86), Praha-Nové Město