Okresní soud v České Lípě

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Děčínská 389/4, Česká Lípa-Česká Lípa