Okresní soud v Sokolově

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Karla Havlíčka Borovského 57, Sokolov-Sokolov