Okresní soud v Chebu

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Lidická 1066/1, Cheb-Cheb