Okresní soud v Prachaticích

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Pivovarská 3, Prachatice-Prachatice II