Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

Pod sídlištěm 1800/9, Praha-Kobylisy