OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

Zastoupení autorů a dalších nositelů práv při udělování souhlasu, licence k užití jejich děl a při vybírání autorských odměn za tato užití.

Čs. armády 786/20, Praha-Bubeneč