Nadace forum 2000, nadace

Pořádáme konference, usilujeme o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí civilizace. Zkoumáme cesty, jak zabránit eskalaci konfliktů.