Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Mánesova 1453/75, Praha-Vinohrady