Okresní soud v Českých Budějovicích

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Zátkovo nábř. 10/2, České Budějovice-České Budějovice 7