Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Pod sídlištěm 1800/9, Praha-Kobylisy