Obvodní soud pro Prahu 6

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, exekučních a věcech opatrovnictví.