Česká asociace elektronických komunikací o.s.

Sdružuje provozovatele elektronických komunikačních sítí pro širokopásmové služby, poskytovatele programů a dodavatele technologií. Klade si za cíl přispět k budování informační společnosti v ČR.

V jámě 699/1, Praha-Nové Město