Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.