Nadace Jedličkova ústavu

Zajišťujeme podporu dětí a mladých lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením.

Na Topolce 1350/1, Praha-Nusle