Českomoravský svaz mlékárenský

Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi.