MEA Water Management s.r.o. (Obchodní oddělení)

Významný dodavatel žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. ...

Nad Primaskou 9, Praha 10 − Strašnice
Brzy zavírá (v 16:30)