JUDr. František Machuta

Nabízíme vnitřní koordinaci resortního systému krizového řízení.