DEFEKTA NDT s.r.o. (Provozovna)

Defektoskopická kontrola:
  • Kontrola svarových spojů: potrubí, ocelové konstrukce, koleje, tlakové nádoby.
  • Kontrola odlitků: (železné i neželezné kovy) pro letectví, automobilový průmysl, energetiku.
  • Revize tlakových nádob a zdvihacích ...