Luděk Vaněk

Zabývám se získáváním náležitého odškodného po dopravních nehodách, pracovních úrazech a úrazech na chodníku.

Žichlínek 43, Žichlínek