DEFEKTA NDT s.r.o. (Sídlo firmy, hlavní provozovna)

Defektoskopická kontrola:

  • Kontrola svarových spojů: potrubí, ocelové konstrukce, koleje, tlakové nádoby.
  • Kontrola odlitků: (železné i neželezné kovy) pro letectví, automobilový průmysl, energetiku.
  • Revize tlakových nádob a zdvihacích ...

Beranových 130 (areál VZLÚ), Praha 9 − Letňany