Bankomat České spořitelny

Výběr hotovosti s možností využití doplňkových služeb.

Hábova 1516/3, Praha