ČECH-ODPADY s.r.o. (Provozovna)

Odvoz a odstraňování biologicky rozložitelných odpadů. Kompostárna.

Dolní Radouň, Jindřichův Hradec-Dolní Radouň