Klára Benešová

Program rozvíjející dovednosti předškoláků a nápravná cvičení pro děti se specifickými poruchami školních dovedností a ADHD.

Halštatská 1691/16, Praha-Dubeč