PSYCHOTERAPIE , HYPNOTERPIE, HYPNOZA Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht. (Centrála)

PSYCHOLOGICKÁ KONZULTACE A TERAPIE

V náročné situaci, kdy máte pocit, že na nic nestačíte a nemáte ve svém okolí někoho, kdo by Vám pomohl odlehčit. pomoc při řešení problému, porozumění, sdílení smutku, bolesti nebo jiných silných emocí.

Každému klientovi je zaručen individuální přístup a důvěrnost sdělovaných informací, taktéž ochrana soukromí klienta.

Bez žádanky a doporučení.

Nejsem vázán smlouvou s pojišťovnami, tudíž nikam nepředávám osobní údaje o klientech.