Thomayerova nemocnice (I. interní klinika FTNsP / IPVZ)

Provoz interní kliniky.